Tentoonstellingen – projecten

Kameleon museum - Terherne
Diverse adviserende werkzaamheden.
Status: afgerond

Stichting Kaasexposeum - Gouda
Begeleiding oprichting exposeum vanaf start tot aan de opening
(planning van werkzaamheden, restauratie gebouw, acquisitie en training vrijwilligers, inrichting, p.r. aktiviteiten, sponsor en fundraisingcampagne, draaiboek opening, diversen)
Status: afgerond

Kameleondorp - Terherne - Friesland
Tentoonstellingsontwerp herinrichting
Status: afgerond

Stichting Internationale Penningkunst - Leiden
Coördinatie internationale penningtentoonstelling Fidem in museum Beelden aan Zee in Scheveningen.
Status: afgerond

Sociëteit Minerva Leiden
Begeleiding lustrumtentoonstelling Maskerades

Nederlandse Vereniging van Penningkunst
Organisatie van een, ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de stichting,  tentoonstelling op 6 locaties (4 in Nederland, België en Duitsland), de productie van een catalogus en een videoband.
Status: afgerond

Stedelijk Museum Zwolle
Organisatie overzichtstentoonstelling Letse kunst in de 20ste eeuw.
Status: afgerond

Museum voor Naïeve Kunst - Zwolle
Enkele werkzaamheden ten behoeve van de Hanze tentoonstelling.
Status: afgerond

Turaida Museum Reserve - Sigulda
Head international projects, tentoonstelling en congres met Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland, Estland en Letland over de Liven, oorspronkelijke bewoners van Letland
Status: afgerond

Nederlands Goud- Zilver en Klokkenmuseum - Schoonhoven
Voorbereiding internationale tentoonstelling
Status: afgerond

Panorama Mesdag
Haalbaarheidsonderzoek Vilhelms Purvītis tentoonstelling (locatie Letland)