Margriet Lestraden (1952) is museologe en kunsthistorica. Ze werkte van 1980 tot 1993 bij de Federatie van Musea in Zuid Holland als provinciaal museumconsulent.

 

 

Als directeur van een bureau met tien medewerkers gaf ze advies aan 120 musea op het gebied van beleid, management, financiën, klimaatbeheersing, conservering,  sponsoring en fondsenwerving, educatie en alle andere knelpunten die kunnen passeren in het museumbedrijf. Gedurende deze periode is ervaring opgedaan met musea van verschillende grootte, eigenaar en bestuursvorm. Er werden verschillende projecten uitgevoerd als Vliegende Brigade (een uitzendbureau voor museumspecialisten), Vitamineproject (voorloper van museumregistratie), restauratie atelier voor papier.
In 1991 studeerde zij af op een vergelijkend onderzoek tussen accreditation en assessment in de Verenigde Staten, Canada en Groot Brittannië.
Vele jaren was zij voorzitter van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Ze was ook bestuurslid en voorzitter van het International Committee for Regional Museum (ICR) van International Council of Museums (ICOM).
In 1993 vestigde ze haar eigen bureau Lestraden Museum Consultancy dat naast opdrachten voor  Nederlandse musea  ook een specialisatie heeft in musea in ontwikkelingslanden. De opdrachtgevers zijn overheden en musea. Er is gedurende 21 jaar ervaring opgedaan in museumconsultancy en aanverwante gebieden als toerisme en cultureel erfgoed.
De opdrachten omvatten een breed scala en variëren van  interim management, doorlichting, second opinion, training, beleid, museumregistratie, project- ontwikkeling en uitvoering tot fondsen- en sponsorwerving. Kenmerkend voor het bureau is dat er maatwerk wordt geleverd, alles in overleg met de opdrachtgever. Kenmerken zijn constructiviteit, creativiteit, zakelijkheid en menselijkheid.
Het bureau is een eenmansbureau dat zich als een harmonica uittrekt met andere specialisten en expertises indien dit nodig is.
Naast haar werkzaamheden in Nederland en in landen in ontwikkeling heeft zij zich sinds 1998 beziggehouden met de restauratie en ontwikkeling van het geboortehuis van de Letse schilder Vilhelms Purvītis