Onderzoek


Rijksmuseum voor Volkenkunde - Leiden
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het formuleren van een businessplan voor het Far Eastern Conservation Centre
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Den Haag
Onderzoek naar museale infrastructuur nu en in de toekomst in Letland en drie 8-daagse trainingen (management, marketing, p.r., doelstelling, doelgroepen, presentatie en assessment.
Status: afgerond

Stichting Holland Watermuseum - Leiden
Onderzoek naar de mogelijkheden voor publieke herbestemming van de behuizing van het Hoogheem­raadschap van Rijnland, rekening houdend met de culturele en historische waarde van het pand. Organisato­rische en financiële implicaties van het te ontwerpen instituut.
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderzoeksmissie Egyptisch Museum Caïro - Egypte
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Den Haag
Formuleringsmissie Museum of Antiqueties in Cairo – Egypte
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Faciliteren en coördineren van een onderzoek door de Commissie Herijking Collectie Tropenmuseum - Amsterdam
Status: afgerond

Gemeente Tegelen
Haalbaarheidsonderzoek Informatiecentrum Grofkleiwarenindustrie.
Status: afgerond

Dordrechts Museum/ Museum Mr. Simon van Gijn
Onderzoek naar de mogelijkheden van herinrichting speelgoedafdeling
Status: afgerond

Ministerie van O, C en W - Zoetermeer
Fact finding mission Russische regionale musea
Status: niet uitgevoerd -afgelast