Beleidsplannen, businessplannen

Stichting Museum voor Naïeve Kunst - Zwolle
Formuleren van een traject en activiteiten planning tot opening
Status: afgerond

Nederlands Goud- Zilver en Klokkenmuseum - Schoonhoven
Businessplan museumwinkel, ontwerp en inrichting
Status: afgerond

Limburgs Museum - Venlo
Het formuleren van een beleidsplan samen met alle medewerkers voor het nieuw te bouwen Limburgs Museum. 
Status: afgerond

Nationaal Schoolmuseum - Rotterdam
Beleidsnota toekomstig beleid t.b.v. gemeentelijke overheid
Status: afgerond

Nationaal Rijtuigmuseum - Leek
Formuleren toekomstvisie
Status: afgerond

Stichting Nationaal Monument Kamp Vught - Vught
Het doorlichten van het bedrijfsplan voor de toekomst en toetsing aan praktische, organisatorische en financiële realiteit.
Status: afgerond

Stichting Nationaal Rijtuigenmuseum - Leek - Groningen
Het formuleren van een beleidsplan voor de periode 1998 -2005
Status: afgerond

Limburgs Museum - Venlo
Het doorlichten van de inrichtingsplannen voor het nieuw in te richten museum en toetsing van de plannen op het gebied van vormgeving, organisatie, financiële haalbaarheid.
Status: afgerond

Gemeenschappelijke regeling Museum voor Zuid- en Noord Beveland - Goes
Toekomstvisie 5 participerende musea en organisatiestructuur.
Status: afgerond

Stichting Slot Loevestein
Formulering beleidsplan, fondsenwerving
Status: afgerond

Dordrechts Museum/ Museum  Mr. Simon van Gijn
Planvorming, beleid nieuw in te richten kindermuseum rond de speelgoedcollectie (10.000 objecten) in Museum Simon van Gijn (fase 1 en 2)
Status: afgerond

Nationaal Schoolmuseum - Rotterdam
Sterkte-zwakte analyse en voorstel voor oplossen problematiek
Status: afgerond