Fondsenwerving

Stichting Slot Loevestein
Fondsenwerving t.b.v. herinrichting
Status: afgerond

Nationaal Rijtuigmuseum - Leek
Formulering sponsorcampagne nieuwbouw depot.
Status: afgerond

Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven
Coördinatie en uitvoering sponsorcampagne.
Status: afgerond

Nederlands Goud- Zilver en Klokkenmuseum - Schoonhoven
Sponsorcampagne ten behoeve van grootschalige verbouwing, tevens begeleiding proces.
Status: afgerond

Nationaal Schoolmuseum - Rotterdam
Voorbereiding en formulering subsidieverzoek in verband met reorganisatie.
Status: afgerond

Nationaal Rijtuigmuseum - Leek
Formuleren subsidieverzoek aan het Ministerie van O,C en W in het kader van meerjarige subsidieregelin­gen.
Status: afgerond

Museum Rijswijk
Fondsenwerving t.b.v. de Canon en andere projecten