Trainingen

Stichting Kunst en Cultuur - Limburg
Training over Beleid en training over Public Relations ten behoeve van de musea.
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Den Haag
Uitvoering trainingen (maart en september) t.b.v. Letse museumdirecteuren, tevens voorbereiding bezoek aan Nederland in het kader van Matra.
Status: afgerond

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra) Den Haag
Het samenstellen en begeleiden van een train the trainers programma voor een delegatie van 8 Letse museumdirecteuren aan Nederlandse musea. Dit was het afsluitende onderdeel van een drie jaar durend programma ten behoeve van de Letse museale infrastructuur.
Status: afgerond

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Amsterdam
Gastdocentschap interne en externe public relations voor musea.
Status: afgerond

Committee for Regional Museums - ICOM
Publicatie Studies Series
Status: afgerond

RU Leiden Faculteit Letteren - Kunstgeschiedenis
Verzorgen twee werkgroepen Studiepad Cultureel Erfgoed 'Kunsthandel en Musea'.
Totaal 53 studenten.
Status: afgerond

Van Reenenschool – Bergen
Vijfjarenplan Culturele Educatie groep 1-8.
Status: afgerond

Vilnius-Kaunas – Litouwen
Tweedaagse training Museummedewerkers ‘What do museumvisitors want  and need”  Satisfactionresearch.
Status: afgerond

Vilnius –Kaunas – Litouwen
Tweedaagse training museummedewerkers communicatie, marketing en pr voor musea
Status: afgerond